Hoppa till huvudinnehåll

Rättigheter

Personuppgifter och integritet

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Upphovsrätt

Materialet (text, bilder, layout osv) på vår hemsida (www.tinkerpod.com) är upphovsrättsskyddat enligt Bernkonventionens bestämmelser.
De varumärken som omnämns på vår hemsida är upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade till respektive ägare.

Cookies

Denna hemsida använder inte cookies.